Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Лични подаци
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем > Лични подаци

Лични подаци

 У оквиру ове форме се уносе лични подаци о лицу и члановима породице.  

Табела за унос личних података о лицу:

Уколико имате читач електронских картица, можете кроз картицу лица прочитати податке са личне карте и уписати их аутоматски у картицу лица.

 

У горњем  делу форме уносе се следећи подаци: 

У доњем делу форме налазе се картице Породица и Измене личних података. 

У табелу Породица се уносе лица која су у сродству са лицем. За свако лице попуњавају се следећи подаци:

 

 

Напомена: да би се унели чланови породице у табелу, потребно их је унети у шифарник Лица и одабрати тип лица: члан породице.

 

У табели Измене личних података можете водити евиденцију о изменама личних података о лицу. У ову табелу могу се унети следећи подаци: