Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Форма за рад са појединачним лицем
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем

 

Форма за рад са појединачним лицем

 

У општем (горњем) делу форме налазе се следећи подаци:

Уколико имате читач електронских картица, можете кроз картицу лица прочитати податке са личне карте и уписати их аутоматски у картицу лица.

Остали подаци о лицу су подељени у следеће картице: