Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Одсуства
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем > Одсуства

Одсуства

Преко ове форме уносимо одсуства запослених. У доњем делу форме постоје три табеле: Евиденција одсуства, Годишњи одмор - план и реализација, Годишњи одмор - додељени дани годишњег одмора.

Поља која се попуњавају у табели Евиденција одсуства су:

 

Дугме Додели верски празник служи да се у табелу Одсуства упише податак о верском празнику који је лицу додењен кроз личне податке о лицу. Када се поново ради додела верских празника, програм аутоматски брише верски празник који је претходно додељен за текућу годину и има исту напомену. 

Шифарник верских празника се крајем сваке године усклађује са календаром за наредну годину. Потребно је преузети измене преко сервиса МПП2.2.

Након тога, могуће је аутоматски доделити дан верског празника свим лицима преко опције Људски ресурси -> Опције -> Верски празник.

Треба приметити да ће програм, ако детектује да лице у исто време има два одсуства, означити одговарајуће редове и приказати упозорење да постоји преклапање датума. 

Планирање годишњег одмора као и његова реализација се уноси кроз табелу Годишњи одмор - план и реализација.

Поља која се попуњавају у табели Годишњи одмор - План и реализација су:  

 У горњем делу форме се налазе поља која апликација сама попуњава на основу унетих података.

 У табелу Годишњи одмор- Додељени дани годишњег одмора се уноси:

Ови подаци могу се попунити притиском на дугме Додели дане годишњег одмора.

Ови подаци ће се аутоматски уписати у картицу лица када се дани годишњег одмора додељују кроз опцију Опције > Годишњи одмор > Креирање нових параметара за годишњи одмор