Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Напомене
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем > Напомене

У оквиру ове картице уносе се напомене о лицу. Подаци који се уносе:

Сва поља су обавезна за унос. Старе напомене се не могу мењати нити брисати.

Напомена постоји у основном шаблону лица и шаблону за јавна предузећа.