Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Подаци о зарадама
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем > Подаци о зарадама

Подаци о зарадама

 

У основном (горњем) делу форме уносе се следећи подаци:

 Жута поља су израчунљива и попуњавају се аутоматски када се унесе податак у неку од одговарајућих табела. Приказују податке на дан посматрања (данашњи дан).

 Банка се попуњава из табеле Текући рачуни, док се зарада попуњава из табеле Коефицијенти и уговорене зараде.

 

           Код јавних предузећа ће се појавити додатна поља за унос података (потребно је штиклирати опцију  "Шаблон за јавна предузећа" - Систем > Подешавања и конфигурација >  Подешавања >  Људски ресурси > Шаблони за типове лица > Запослени > Шаблони за јавна предузећа) 

 

У табелу текући рачуни се уносе следећи подаци:

 

Девизни рачуни уносе се у посебну табелу. Подаци који се уносе су:

 

У доњем делу форме се налази табела Коефицијенти и уговорене зараде.

   

Овде се уносе подаци о уговореној заради лица. Ови подаци се могу користити као основица за обрачун зарада, привремених и повремених послова као и уговора о делу, ауторског уговора и накнада члановима управног и надзорног одбора. 

Подаци који се попуњавају у оквиру табеле Уговорена зарада су:

  • Коефицијента. Коефицијент се у обрачуну множи основом за коефицијент који се налази у параметрима обрачуна. Када је ова опција изабрана, могуће је унети податке у следеће колоне:
  1. Коефицијент - вредност коефицијента.
  2. Додатни коефицијент - вредност додатног коефицијента. Колона додатни коефицијент ће се видети уколико је укључено подешавање преко опције Систем > Подешавања и конфигурација >  Подешавања >  Људски ресурси > Зараде > Прикажи додатни коефицијент.
  3. Укупни коефицијент - израчунава се аутоматски и биће видљива уколико је укључено подешавање преко опције Систем > Подешавања и конфигурација >  Подешавања >  Људски ресурси > Зараде > Прикажи додатни коефицијент.                     

 

У табелу Нето/Бруто се уносе следећи подаци (налази се на форми само ако је у питању јавно предузеће):