Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Образовање и способност
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем > Образовање и способност

Образовање и способност

 

У оквиру ове форме се уносе подаци о образовању, посебним знањима и вештинама и стручном усавршавању.

Подаци се уносе у оквиру следећих картица: Стечено образовање, Посебна знања и вештине и Стручно усавршавање.

 

Кроз картицу Стечено образовање уносе се подаци о степену стручне спреме, занимању, врсти образовања, установи где је лице завршило школу, просечној оцени и сл.

 

У горњем делу форме се налазе следећи подаци које треба попунити:

Уколико желите детаљније уносити податке о стеченом образовању запосленог у доњем делу ове форме се налази табела Стечено образовање и подаци које можете попунити су:

Кроз картицу  Посебна знања и вештине уносе се подаци о завршеним курсевима или обукама лица, нпр. страни језик, возачки испит и сл.

 

Подаци који се попуњавају у оквиру табеле су:

Кроз картицу  Стручно усавршавање и обуке, уносе се подаци о похађању семинара, обука и курсева запосленог.

 

 

Подаци који се попуњавају у оквиру табеле су:

 У табели Стручно усавршавање колона шифра везана је за нови шифарник који је у почетку празан. Наведени шифарник се формира преко опције Људски ресурси - Шифарници.

 Остављена је и могућност да се у поље Назив обуке/семинара ручно упише назив обуке или семинара, невезано за формирани шифарник.

Табела Трошкови обуке се односи на један ред табеле  "Стручно усавршавање". У њу се уносе Типови трошкова:


Када се мењају вредности у табели "трошкови обуке", мења се и вредност колоне "вредност обуке" у табели "стручно усавршавање". Ова вредност је једнака суми трошкова.

 

Кроз картицу Лиценце могуће је унети податке о Лиценцама лица.  У табели Лиценце колона шифра везана је за нови шифарник који је у почетку празан. Наведени шифарник се формира преко опције Људски ресурси - Шифарници.