Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Задужења
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица > Форма за рад са појединачним лицем > Задужења

Задужења

 

У оквиру форме Задужења могу се задужити лица по следећим карицама: Мобилни апарат, Картица за мобилни, Службено возило, Картица за гориво, Бизнис картица, Лаптоп, Екстерна меморија, Картица за приступ, Кључ.

 

Поља која се попуњавају у табели картице Мобилни апарат, Лаптоп као и табели картице Екстерна меморија:

Поља која се попуњавају у табели картице Картица за мобилни:

Поља која се попуњавају у табели картице Службено возило су:

Поља која се попуњавају у табели картице Картица за гориво:

Поља која се попуњавају у табели картице Бизнис картица:

Поља која се попуњавају у табели картице Картица за приступ:

Поља која се попуњавају у табели картице Кључ: